Buget

Bugetul pe anul 2019

Bilant pe anul 2018

Executia bugetara decembrie 2018

Executia bugetara decembrie 2019

Executia bugetara ianuarie 2020

Executia bugetara martie 2020

Executia bugetara mai 2020