Obiective

Despre sănătatea plantelor

Dăunătorii și bolile plantelor reprezintă o amenințare pentru securitatea alimentară, deoarece pot deteriora culturile, reducând astfel disponibilitatea și accesul la alimente și crescând costul alimentelor.

Astăzi, datorită creșterii comerțului global și a schimbării climatului, dăunătorii și bolile plantelor reprezintă o amenințare mai mare pentru securitatea alimentară ca niciodată. Acestea sunt responsabile de pierderi de 20 până la 40% din producția mondială de alimente.

Introducerea și stabilirea organismelor dăunătoare pe teritoriul României poate avea ca efect creșterea cantităților de produse de protecție a plantelor utilizate ceea ce contravine prevederilor directivei privind utilizarea durabilă a acestora. Mai mult pentru un număr reglementat de boli și dăunători nu există tratamente curative posibile. Introducerea și stabilirea organismelor dăunătoare poate determina daune serioase culturilor agricole, plantelor din grădini publice și private, păduri și degradarea ecosistemelor naturale.