Utilizarea durabila a produselor de protectia plantelor

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 12 septembrie 2019 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României

COD DE BUNE PRACTICI PENTRU UTILIZAREA IN SIGURANTA A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR

ORDIN nr. 32 din 17 februarie 2017 pentru completarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană, aprobată prin Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi al Ministrului Sănătăţii nr. 566/1.445/725/2014

Hotararea de guvern 135 din 12.03.2019 pentru aprobarea planului national de actiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizarii produselor de protectie a plantelor

HOTĂRÂRE nr. 23 din 25 ianuarie 2019 pentru aprobarea tarifului şi a normelor metodologice privind calcularea, colectarea şi stabilirea termenelor de plată aferente tarifului asociat eliberării şi reînnoirii certificatului de formare profesională şi inspecţiei echipamentelor de aplicare a produselor de protecţie a plantelor

ORDIN nr. 1.356 din 5 septembrie 2018 privind sistemul de instruire şi certificare în scopul utilizării durabile a produselor de protecţie a plantelor

ORDIN nr. 820 din 01.06.2016 privind desemnarea organismului de inspecție a echipamentelor de aplicare a produselor de protecție a plantelor de uz profesional și responsabilitățile acestuia (724 KB)

ORDIN nr. 566 din 16 aprilie 2014 pentru aprobarea Listei produselor de protecţie a plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană (55 KB)

HOTĂRÂRE nr. 683 din 4 septembrie 2013 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecţie a plantelor (379 KB)

LEGE nr. 63 din 21 martie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României (121 KB)

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ nr. 34 din 27 iunie 2012 pentru stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a pesticidelor pe teritoriul României (209 KB)