Protectia plantelor si carantina fitosanitara

Legislatie Nationala

HOTĂRÂRE nr. 599 din 12 august 2019 privind modificarea şi completarea anexelor nr. I-V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

Ordinul nr.1297 din 6 august 2018 privind inspectorii fitosanitari imputerniciti sa elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte destinate exportului

HOTĂRÂRE nr. 111 din 15 martie 2018 privind modificarea şi completarea anexei nr. IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

HOTĂRÂRE nr. 19 din 17 ianuarie 2018 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

ORDIN nr. 837 din 22 iunie 2016 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea inspecţiilor fitosanitare din domeniul protecţiei plantelor şi carantinei fitosanitare şi pentru controlul comercializării şi utilizării produselor de protecţie a plantelor

ORDIN nr. 1692 din 3 iulie 2015 pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, precum şi a programului de lucru pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală

ORDIN nr. 1891 din 19 august 2015 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator în vederea depistării şi identificării organismelor dăunătoare şi fenomenelor de fitotoxicitate la plante şi produse vegetale

ORDIN nr. 1881 din 17 august 2015 privind stabilirea condiţiilor în vederea introducerii sau punerii în circulaţie în România ori în anumite zone protejate din România, în scopuri experimentale sau ştiinţifice, şi în vederea realizării de lucrări pentru selecţii varietale a anumitor organisme de carantină dăunătoare, plante, produse vegetale şi a altor obiecte prevăzute în anexele nr. I-V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

ORDINUL ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1713/1991/2015, privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului Vamal Comun plantele, produsele vegetale și alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

HOTĂRÂRE nr. 1030 din 18 noiembrie 2014 privind abrogarea art. 22-25 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

ORDIN nr. 626 din 5 septembrie 2006 pentru stabilirea condiţiilor minime de desfăşurare a inspecţiilor fitosanitare în România la posturi de inspecţie, altele decât cele de la locul de destinaţie, pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte care provin din ţări terţe

HOTĂRÂRE nr. 810 din 17 septembrie 2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

HOTĂRÂRE nr. 352 din 30 aprilie 2014 pentru abrogarea pct. 1 al lit. (a) din secţiunea II a părţii A din anexa nr. I la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

ORDIN nr. 1501 din 20 decembrie 2013 privind stabilirea procedurilor pentru efectuarea controalelor fitosanitare

ORDIN nr. 34 din 7 februarie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor

ORDIN nr. 860 din 28 august 2013 pentru modificarea art. 46 alin. (2) lit. a), c), d) şi e) din Regulamentul privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor şi materialului săditor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 34/2011

HOTĂRÂRE nr. 5 din 5 ianuarie 2011 privind modificarea alin. (11) al art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

ORDIN nr. 139 din 8 iunie 2010 privind controlul nematozilor cu chişti ai cartofului

HOTĂRÂRE nr. 259 din 24 martie 2010 pentru modificarea anexelor nr. II-IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

Hotărâre nr. 1566 din 16 decembrie 2009 privind modificarea anexelor nr. II-V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

Legea nr.165/2009 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 331 din 19 mai 2009) pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a guvernului nr.201/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania.

Hotararea Guvernului nr.107/2009 ( Monitorul Oficial, Partea I, nr.114 din 25 februarie 2009)privind modificarea anexei nr.IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România (Directiva Comisiei 2008/109/CE).

Hotărârea Guvernului nr.441/2009 (Monitorul Oficial nr. 313 din 12 mai 2009) privind modificarea şi completarea anexelor nr. I, II, IV şi V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România (Directiva Comisiei 2009/7/CE).

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 201/2008 (Monitorul Oficial, Partea I, nr.826 din 9 decembrie 2008) pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România.

Hotararea Guvernului nr.1085/2008 (Monitorul Oficial, Partea I nr.667 din 25 septembrie 2008) privind modificarea şi completarea anexelor I, II, III si IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România (Directiva Comisiei 2008/64/CE).

Ordin MADR nr.378/2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr.360 din 28 mai 2007) privind măsurile pentru combaterea şi prevenirea răspândirii păduchelui din San José (Directiva Comisiei 91/2006).

Ordin MADR nr.387/2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr.417 din 22 iunie 2007) pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 912/2004 privind controlul putregaiului inelar al cartofului, produs de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Directiva Comisiei 93/85 si 2006/56).

Ordin MADR nr. 583 /2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr.497 din 25 iulie 2007) privind stabilirea unui grad de standardizare pentru pasapoartele fitosanitare utilizate pentru circulatia anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte în Comunitate si stabilirea procedurilor detaliate de eliberare a pasapoartelor fitosanitare, conditiilor si procedurilor detaliate de înlocuire a acestora (Directiva comisiei 92/105).

Ordin MADR nr. 579/2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr.499 din 25 iulie 2007) privind stabilirea modelelor de certificate fitosanitare sau de certificate fitosanitare pentru reexport oficiale, care însoţesc plantele, produsele vegetale sau alte obiecte care provin din ţări terţe şi care sunt menţionate în Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 (Directiva Comisiei 105/2004.

Ordin MADR nr.580/2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr.499 din 25 iulie 2007) privind procedura de înregistrare a producătorilor şi importatorilor de plante, produse vegetale sau alte obiecte şi de stabilire a anumitor obligaţii pentru aceştia (Directiva Comisiei 92/90).

Ordin MADR nr.582/2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr.499 din 25 iulie 2007) privind stabilirea unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport de marfă sau a unui organism dăunător din ţări terţe şi care prezintă un risc fitosanitar iminent (Directiva Comisiei 94/3).

Ordin MADR nr.584/2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr.499 din 25 iulie 2007) privind stabilirea regulilor pentru circulaţia anumitor plante, produse vegetale sau altor obiecte printr-o zonă protejată şi pentru circulaţia acestor plante, produse vegetale sau altor obiecte originare dintr-o zonă protejată şi care circulă într-o astfel de zonă protejată (Directiva Comisiei 93/51).

Ordin MADR nr. 585/2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr.502 din 26 iulie 2007) privind controlul de identitate şi controlul fitosanitar ale plantelor, produselor vegetale sau ale altor obiecte, prevăzute în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, care pot fi efectuate în alt loc decât punctul de intrare în Comunitate sau într-un loc apropiat acestuia, şi care specifică condiţiile legate de aceste controale (Directiva Comisiei 2004/103).

Ordin MADR nr.586 /2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr.524 din 02 august 2007) privind controlul bacteriei Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al (Directiva Consiliului 98/57 si 2006/63).

Ordin MADR nr. 698/2007 ( Monitorul Oficial, Partea I nr. 602 din data de 31 august 2007) privind extinderea procedurii de înregistrare a producătorilor unor plante care nu sunt prevăzute în partea A a anexei nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 sau a depozitelor colective ori a centrelor de expediere din zonele de producţie.

Ordin MADR nr. 756/2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din data de 14 septembrie 2007) din 30 august 2007 privind inspectorii fitosanitari împuterniciţi să elibereze certificate fitosanitare pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte destinate exportului.

OM nr.686/2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr.583 din 24 august 2007) privind procedura de încasare a tarifelor fitosanitare stabilite în Anexa nr.VIII din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru efectuarea controalelor documentare, de identitate şi fitosanitare la plantele, produsele vegetale şi alte obiecte.

Hotararea Guvernului nr.1135/2007 (Monitorul Oficial, Partea I nr.662 din 27 septembrie 2007) pentru modificarea şi completarea anexelor II, IV şi V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România (Directiva Comisiei 2007/41/CE).

Legea nr.93/2007 (Monitorul Oficial, Partea I, nr.263 din 19 aprilie 2007) pentru modificarea Legii nr.37/2006 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara.

Ordin MAPDR nr. 653/2006 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 819 din 4 octombrie 2006) privind unele masuri de carantina pentru stavilirea si combaterea raiei negre a cartofului (Directiva Consiliului 69/464/CEE).

Legea nr.37/2006 (Monitorul Oficial, Partea I, nr.200 din 3 martie 2006) privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara.

ORDIN nr. 912 din 3 decembrie 2004 privind controlul putregaiului inelar al cartofului, produs de Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus

Ordin MAAP nr. 560/2002 (Monitorul Oficial, Partea I nr. 914 din 16 decembrie 2002) privind stabilirea regulilor pentru monitorizarile efectuate in scopul recunoasterii unei zone protejate (Directiva Comisiei 92/70/CEE).

Legea nr.214/2001 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 213 din 26 aprilie 2001) pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania.

Ordonanta Guvernului nr.136/2000 (Monitorul Oficial, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000) privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania, aprobata si modificata prin Legea nr. 214/2001(Directiva Consiliului 2000/29/CEE).


e