Protectia plantelor si carantina fitosanitara

Legislatie europeana

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1615 A COMISIEI din 26 septembrie 2019 de stabilire a unor măsuri de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniunea Europeană a virusului ToBRFV (Tomato Brown Rugose Fruit Virus)

DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1920 A COMISIEI din 19 octombrie 2017 de modificare a anexei IV la Directiva 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește libera circulație a semințelor de plante din specia Solanum tuberosum L. originare din Uniune

DIRECTIVA 2000/29/CE A CONSILIULUI din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate - versiunea consolidată

DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/83/UE A COMISIEI din 25 iunie 2014 de modificare a anexelor I, II, III, IV și V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/78/UE A COMISIEI din 17 iunie 2014 de modificare a anexelor I, II, III, IV și V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

DIRECTIVA DE PUNERE ÎN APLICARE 2014/19/UE A COMISIEI din 6 februarie 2014 de modificare a anexei I la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate

Directiva Consiliului 69/464/EEC din 8 Decembrie 1969 privind controlul raiei negre a cartofului publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene L 323 din 24.12.1969

Directiva Consiliului 69/465/EEC din 8 Decembrie 1969 privind controlul nematozilor cu chisti (OJ L 323, 24.12.1969)

Directiva Consiliului 74/647/EEC din 9 Decembrie 1974 privind controlul torticidelor (OJ L 352, 28.12.1974)

Directiva Comisiei 92/70/EEC din 30 iulie 1992 care stabileste regulile detaliate pentru monitorizarile ce urmeaza a fi realizate in scopul recunoasterii zonelor protejate din Comunitate (OJ L 250, 29.8.1992)

Directiva Comisiei 92/90/EEC din 3 Noiembrie 1992 de stabilire a anumitor obligatii pentru producătorii şi importatorii de plante, produse vegetale sau alte obiecte şi a procedurii de înregistrare a acestora (OJ L 344, 26.11.199)

Directiva Comisiei 92/105/EEC din 3 Decembrie 1992 privind stabilirea unui grad de standardizare pentru paşapoartele fitosanitare utilizate pentru circulaţia anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte în Comunitate, şi stabilirea procedurilor detaliate de eliberare a paşapoartelor fitosanitare, condiţiilor şi procedurilor detaliate de înlocuire a acestora (OJ L 4, 8.1.199) modificata prin Directiva Comisiei 2005/17/EC din 2 martie 2005 (OJ L 57, 03.03.2005)

Directiva Comisiei 93/50/EEC din 24 iunie1993 care specifică anumite plante care nu sunt listate în Anexa V, partea A din Directiva Consiliului 2000/29/CE pentru care producătorii, sau depozitele colective ori centrele de expediere din zonele de producţie sunt înregistraţi într-un registru oficial (OJ L 205, 17.8.199)

Directiva Comisiei 93/51/EEC din 24 iunie 1993 care stabileste regulile pentru circulatia anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte printr-o zona protejata, si pentru circulatia acestor plante, produse vegetale sau alte obiecte originare dintr-o zonă protejată şi care circulǎ într-o astfel de zonă protejată (OJ L 205, 17.8.1993, p. 24–25)

Directiva Consiliului 93/85/EEC din 4 octombrie 1993 privind controlul putregaiului inelar al cartofului (OJ L 259, 18.10.1993), modificata prin 2006/56/EC din 12 iunie 2006.

Directiva Comisiei 94/3/EC din 21 ianuarie 1994 privind stabilirea unei proceduri pentru notificarea interceptării unui transport de marfă sau a unui organism dăunător din ţări terţe şi care prezintă un risc fitosanitar iminent (OJ L 32, 5.2.199)

Directiva Comisiei 98/22/EC din 15 aprilie 1998 care stabileste conditiile minime pentru realizarea controlului fitosanitar al plantelor, produselor vegetale sau alte obiecte care vin din tari terte in Comunitate, in posturile de inspectie altele decat locurile de destinatie (OJ L 126, 28.4.1998)

Directiva Consiliului 98/57/EC din 20 iulie 1998 privind controlul organismului daunator Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. (JO L 235, 21.8.1998) modificata prin Directiva Comisiei 2006/63/CE din 14 iulie 2006 (JO L 206, 27.7.2006)

Directiva Comisiei 2004/103/EC din 7 octombrie 2004 privind controlul de identitate şi controlul fitosanitar al plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte, prevăzute în Anexa V Partea B din Directiva Consiliului 2000/29/CE, care pot fi efectuate într-un loc altul decât punctul de intrare în Comunitate sau într-un loc apropiat acestuia, şi care specifica condiţiile legate de aceste controale(OJ L 313, 12.10.2004)

Directiva Comisiei 2004/105/EC din 15 octombrie 2004 de stabilire a modelelor de certificate fitosanitare sau de certificate fitosanitare de reexport oficiale, care însoţesc plantele, produsele vegetale sau alte obiecte care provin din ţări terţe şi care sunt menţionate în Directiva Consiliului 2000/29/CE(OJ L 319, 20.10.2004)

Directiva Consiliului 2006/91/EC din 7 noiembrie 2006 privind controlul orgaismului daunator paduchele din San José Scale (OJ L 312, 11.11.2006)

Directiva Consiliului 2007/33/EC din 11 iunie 2007 privind controlul nematozilor cu chisti ai cartofului si care inlocuietse Directiva Comisiei 69/465/EEC (OJ L 156, 16.6.2007)

DECIZII ALE COMISIEI EUROPENE CU APLICABILITATE DIRECTĂ:

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/449 A COMISIEI din 18 martie 2019 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/715 de stabilire a unor măsuri privind anumite fructe originare din anumite țări terțe în vederea împiedicării introducerii și răspândirii în Uniune a organismului dăunător Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1970 A COMISIEI din 11 decembrie 2018 de modificare și de prelungire a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/412 de autorizare a statelor membre să prevadă o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește lemnul de frasin originar din sau prelucrat în Canada

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1959 A COMISIEI din 10 decembrie 2018 de derogare de la Directiva 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Uniune a organismului dăunător Agrilus planipennis (Fairmaire) prin intermediul lemnului originar din Canada și din Statele Unite ale Americii

Decizia de punere in aplicare 2018/1553 a comisiei din 15 octombrie 2018 privind conditiile de recunoastere a certificatelor fitosanitare electronice eliberate de organizatiile nationale pentru protectia plantelor din tari terte

Decizia de punere in aplicare 2018/1511 a comisiei din 09 octombrie 2018 de modificare a Deciziei de punere in aplicare (UE) 2015/789 privind masuri de prevenire a introducerii in Uniune si a raspandirii in interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1503 A COMISIEI din 8 octombrie 2018 privind măsurile pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniune a Aromia bungii (Faldermann)

Decizia de punere in aplicare 2018/1203 a comisiei din 21 august 2018 de autorizare a statelor membre sa prevada o derogare temporara de la anumite dispozitii ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului in ceea ce priveste lemnul de frasin originar din sau prelucrat in Statele Unite ale Americii si de abrogare a Deciziei de punere in aplicare (UE) 2017/204

Decizia de punere in aplicare 2018/1137 a comisiei din 10 august 2018 privind supravegherea, controalele fitosanitare si masurile care urmeaza sa fie luate in ceea ce priveste materialul de ambalaj utilizat pentru transportul marfurilor originare din anumite tari terte

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/490 A COMISIEI din 21 martie 2018 de abrogare a Deciziei 2007/365/CE a Comisiei privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Comunitate a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Decizia de punere in aplicare 2015/789 a comisiei din 18 mai 2015

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/2352 A COMISIEI din 14 decembrie 2017

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 18 decembrie 2013 de prevedere a unei derogări de la articolul 13 alineatul (1) punctul (ii) din Directiva 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește lemnul tăiat decojit de Quercus L., Platanus L. și Acer saccharum Marsh. provenind din Statele Unite ale Americii

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/764 A COMISIEI din 12 mai 2016 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/715 A COMISIEI din 11 mai 2016 de stabilire a unor măsuri privind anumite fructe originare din anumite țări terțe în vederea împiedicării introducerii și răspândirii în Uniune a organismului dăunător Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (UE) 696/2016 a Comisiei din 4 mai 2016 de modificare a Deciziei 2006/473/CE de recunoaștere a anumitor țări terțe și a anumitor regiuni din țări terțe ca fiind indemne de Xanthomonas campestris (toate sușele patogene pe Citrus) și Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene pe Citrus)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/159 a COMISIEI din 4 februarie 2016 de stabilire a procedurilor privind transmiterea cererilor de granturi și a cererilor de plată, precum și a informațiilor referitoare la acestea, în ceea ce privește măsurile de urgență pentru combaterea organismelor dăunătoare plantelor la care se face referire în Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2434 a COMISIEI din 18 decembrie 2015 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/237/UE privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Uniune a organismelor dăunătoare în ceea ce privește anumite fructe și legume originare din India

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2416 a COMISIEI din 17 decembrie 2015 de recunoaștere a anumitor zone din Statele Unite ale Americii ca fiind indemne de Agrilus planipennis Fairmaire

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2417 a COMISIEI din 17 decembrie 2015 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/789 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1849 a COMISIEI din 13 octombrie 2015 privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Uniune a organismelor dăunătoare în ceea ce privește anumite legume originare din Ghana

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1199 a COMISIEI din 17 iulie 2015 de recunoaștere a Bosniei și Herțegovinei ca fiind indemnă de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman și Kotthoff) Davis et al.

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1175 a COMISIEI din 15 iulie 2015 de modificare a Deciziei 2006/473/CE în ceea ce privește recunoașterea regiunii administrative Gordonia din Africa de Sud ca fiind indemnă de Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene pentru Citrus)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/893 a COMISIEI din 9 iunie 2015 privind măsurile pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniune a Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/789 a COMISIEI din 18 mai 2015 privind măsuri de prevenire a introducerii în Uniune și a răspândirii în interiorul acesteia a Xylella fastidiosa (Wells et al.)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/749 a COMISIEI din 7 mai 2015 de abrogare a Deciziei 2007/410/CE privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Comunitate a viroidului tuberculilor fusiformi ai cartofului

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/474 a COMISIEI din 18 martie 2015 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/92/UE privind supravegherea, controalele fitosanitare și măsurile care urmează să fie luate în ceea ce privește materialul de ambalaj pe bază de lemn utilizat efectiv în transportul unor mărfuri specificate originare din China

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/179 a COMISIEI din 4 februarie 2015 de autorizare a statelor membre să prevadă o derogare de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește materialele de ambalaj din lemn de conifere (Coniferales) sub formă de cutii de muniții originare din Statele Unite ale Americii sub controlul Ministerului Apărării al Statelor Unite

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/226 a COMISIEI din 11 februarie 2015 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/535/UE în ceea ce privește definiția lemnului receptiv și măsurile care trebuie să fie luate în zonele delimitate

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/237 a COMISIEI din 12 februarie 2015 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/237/UE privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Uniune a organismelor dăunătoare în ceea ce privește anumite fructe și legume originare din India

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 15 decembrie 2014 de stabilire a normelor detaliate de punere în aplicare a Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește notificarea prezenței organismelor dăunătoare și măsurile luate sau care urmează să fie luate de statele membre

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 2 iulie 2014 de stabilire a unor măsuri privind anumite citrice originare din Africa de Sud, pentru a preveni introducerea și răspândirea în Uniune a Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [notificată cu numărul C(2014) 4191] (2014/422/UE)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 12 iunie 2014 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2012/138/UE cu privire la condițiile de introducere și de circulație în interiorul Uniunii a anumitor plante pentru prevenirea introducerii și răspândirii Anoplophora chinensis (Forster) [notificată cu numărul C(2014) 3798] (2014/356/UE)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 24 aprilie 2014 privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Uniune a organismelor dăunătoare în ceea ce privește anumite fructe și legume originare din India [notificată cu numărul C(2014) 2601] (2014/237/UE)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 6 februarie 2014 de abrogare a Deciziei 2003/766/CE privind măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în cadrul Comunității a Diabrotica virgifera Le Conte [notificată cu numărul C(2014) 467] (2014/62/UE)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 11 decembrie 2013 privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Uniune a Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene la Citrus), în ceea ce privește Africa de Sud [notificată cu numărul C(2013) 8781] (2013/754/UE)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 30 iulie 2013 de autorizare a statelor membre să prevadă derogări de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește cartofii, alții decât cartofii destinați plantării, originari din regiunile Akkar și Bekaa din Liban [notificat cu numărul C(2013) 4683] (2013/413/UE) (pdf, 751 KB)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 29 mai 2013 de modificare a Deciziei 2006/473/CE în ceea ce privește recunoașterea anumitor țări terțe și a anumitor regiuni din țări terțe ca fiind indemne de Xanthomonas campestris (toate sușele patogene pe Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes și Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene pe Citrus) [notificat cu numărul C(2013) 3057] (2013/253/UE)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 18 februarie 2013 privind supravegherea, controalele fitosanitare și măsurile care urmează să fie luate în ceea ce privește materialul de ambalaj pe bază de lemn utilizat efectiv în transportul unor mărfuri specificate originare din China [notificată cu numărul C(2013) 789] (2013/92/UE)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 8 noiembrie 2012 în ceea ce privește măsurile de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniune a genului Pomacea (Perry)[notificată cu numărul C(2012) 7803](2012/697/UE)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 5 decembrie 2012 în ceea ce privește măsurile de prevenire a introducerii și răspândirii în Uniune a Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [notificată cu numărul C(2012) 8816] (2012/756/UE)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 26 septembrie 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în Uniune a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner și Buhrer) Nickle et al. (nematodul lemnului de pin) [notificată cu numărul C(2012) 6543] (2012/535/UE)

DECIZII DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 16 mai 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniune a Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) și Epitrix tuberis (Gentner)[notificată cu numărul C(2012) 3137] (2012/270/UE)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 24 aprilie 2012 recunoscând Serbia ca fiind indemnă de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman și Kotthoff) Davis et al. [notificată cu numărul C(2012) 2524] (2012/219/UE)

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 29 noiembrie 2011 de autorizare a statelor membre în vederea adoptării provizorii a unor măsuri urgente împotriva răspândirii Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. provenind din Egipt [notificată cu numărul C(2011) 8618] (2011/787/UE)

DECIZIA COMISIEI (2010/723/UE) din 26 noiembrie 2010 de prelungire a perioadei de valabilitate a Deciziei 2005/359/CE de stabilire a unei derogări de la anumite dispozitii ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce priveste trunchiurile de stejar (Quercus L.) cu scoartă, originare din Statele Unite ale Americii

DECIZIA COMISIEI (2010/645/UE) din 26 octombrie 2010 de prelungire a perioadei de valabilitate a Deciziei 2002/887/CE în ceea ce priveste plantele de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. si Pinus L. a căror crestere este inhibată natural sau artificial, originare din Japonia

DECIZIA COMISIEI (2010/467/UE) din 17 august 2010 de modificare a Deciziei 2007/365/CE în ceea ce priveste plantele sensibile si măsurile care urmează să fie luate în cazul în care Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) este depistat

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 1 martie 2012 privind măsurile de urgență pentru prevenirea introducerii și răspândirii în Uniunea Europeană a Anoplophora chinensis (Forster) [notificată cu numărul C (2012) 1310] (2012/138/UE)

Decizia Comisiei 91/261/EEC din 2 Mai 1991 privind recunoasterea Australiei ca fiind libera de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (OJ L 126, 22.5.1991)

DECIZIA COMISIEI din 26 mai 1999 privind măsurile de urgență împotriva răspândirii Anoplophora glabripennis (Motschulsky) în ceea ce privește China (exceptând Hong Kong) (1999/355/CE)

Decizia Comisiei 98/109/EC din 2 februarie 1998 care autorizeaza statele member temporar sa ia masuri de urgenta impotriva raspandirii organsimului daunator Thrips palmi in ceea ce priveste Thailand (OJ L 27, 3.2.1998)

Decizia Comisiei 2002/757/EC din 19 septembrie 2002 privind masurile fitosanitare de urgenta pentru prevenirea introducerii si raspandirii in Comunitate a organismului daunator Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.)
(OJ L 252, 20.9.2002), modificata de Decizia Comisiei 2004/426/EC si Decizia Comisiei 2007/201/EC

Decizia Comisiei 2004/200/EC din 27 februarie 2004 privind masurile pentru prevenirea introducerii si raspandirii in Comunitate a organimsului daunator Pepino mosaic virus (OJ L 64, 2.3.2004)

Decizia Comisiei 2004/416/EC din 29 aprilie 2004 privind masruile temporare de urgenta in ceea ce priveste fructele de citrice originare din Argentina sau Brazil (OJ L 151, 30.4.2004), modificata prin Decizia Comisiei 2007/347/EC

DECIZIA COMISIEI din 5 iulie 2006 de recunoaștere a anumitor țări terțe și a anumitor regiuni din țări terțe ca fiind indemne de Xanthomonas campestris (toate sușele patogene pe Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes sau Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene pe Citrus) (2006/473/CE)

Decizia Comisiei 2006/464/EC din 27 iunie 2006 oprivind masurile provizorii de urgenta pentru prevenirea introducerii si raspandirii in Comunitate a organismului daunator Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (OJ L 183, 5.7.2006)

DECIZIA COMISIEI din 5 iulie 2006 de recunoaștere a anumitor țări terțe și a anumitor regiuni din țări terțe ca fiind indemne de Xanthomonas campestris (toate sușele patogene pe Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes sau Guignardia citricarpa Kiely (toate sușele patogene pe Citrus) [notificată cu numărul C (2006) 3024] (2006/473/CE)

Decizia Comisiei 2007/365/EC din 25 mai 2007 privind masurile de urgenta pentru prevenirea introducerii si raspandirii in Comunitate a organismului daunator Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (OJ L 139, 31.5.2007), modificata prin Decizia Comisei 2008/776/EC

Decizia Comisiei 2007/433/EC din 18 iunie 2007 privind masurile provizorii de urgenta pentru prevenirea introducerii si raspandirii in Comunitate a organismului daunator Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell (OJ L 161, 22.6.2007)

REGULAMENTE ALE COMISIEI EUROPENE CU APLICABILITATE DIRECTA

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/178 AL COMISIEI din 31 ianuarie 2020 referitor la furnizarea de informații pasagerilor din țările terțe și clienților serviciilor poștale și ai anumitor operatori profesioniști privind interdicțiile privind introducerea pe teritoriul Uniunii a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/827 AL COMISIEI din 13 martie 2019 privind criteriile care trebuie îndeplinite de operatorii profesioniști pentru a respecta condițiile prevăzute la articolul 89 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului și privind procedurile pentru asigurarea îndeplinirii criteriilor respective

Rectificare la Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului.

REGULAMENTUL (UE) 2016/2031 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/829 AL COMISIEI din 14 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de autorizare a statelor membre să prevadă derogări temporare în scopuri de testare oficială, științifice sau educaționale, pentru teste, selecții de soiuri sau reproducere

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/66 AL COMISIEI din 16 ianuarie 2019 privind normele referitoare la modalitățile practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra plantelor, produselor vegetale și altor obiecte pentru a verifica respectarea normelor Uniunii privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor care se aplică mărfurilor respective

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/2019 AL COMISIEI din 18 decembrie 2018 de stabilire a unei liste provizorii cu plante, produse vegetale sau alte obiecte cu risc ridicat, în sensul articolului 42 din Regulamentul (UE) 2016/2031, și a unei liste cu plante pentru care nu sunt necesare certificate fitosanitare în vederea introducerii în Uniune, în sensul articolului 73 din același regulament

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/2018 AL COMISIEI din 18 decembrie 2018 de stabilire a normelor specifice privind procedura care trebuie urmată pentru efectuarea evaluării riscurilor prezentate de plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc ridicat în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/873 AL COMISIEI din 1 iunie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la anumite riscuri fitosanitare

REGULAMENTUL (UE) NR. 652/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 707/2014 AL COMISIEI din 25 iunie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la anumite riscuri fitosanitare

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 355/2012 AL COMISIEI din 24 aprilie 2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la anumite riscuri fitosanitare

REGULAMENTUL (UE) NR. 17/2010 AL COMISIEI din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 în ceea ce privește recunoașterea provinciei italiene Veneția ca zonă protejată de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Regulamentul Comisei nr. 690/2008 din 4 iulie 2008 care recunoaste zonele protejate expuse in special riscurilor fitosanitare in Comunitate (Reformare) (OJ L 193, 22.7.2008).

Regulamentul Comisiei nr. 776/2006 din 23 mai 2006 care amendeaza Anexa VII a Regulamentului nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, privind laboratoarele comunitare de referinta (OJ L 136, 24.05.2006).

Regulamentul Comisei nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004, privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produse alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor (OJ L 165, 30.4.2004)

Regulamentul Comisiei nr.1756/2004 din 11 octombrie 2004 care specifica conditiile detaliate pentru dovada solicitata si criteriul pentru tipul si nivelul de reducere al controlului fitosanitar pentru anumite plante, produse vegetale sau alte obiecte prevazute in Anexa V Partea B din Directiva Consiliului 2000/29/EC (OJ L 313, 12.10.2004)

Regulamentul de punere in aplicare 2018/791 al comisiei din 31 mai 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr.690/2008 de identificare a zonelor comunitare protejate expuse la anumite riscuri fitosanitare

RECOMANDARI

RECOMANDAREA COMISIEI din 6 februarie 2014 privind măsurile pentru controlul Diabrotica virgifera virgifera Le Conte în regiuni ale Uniunii în care se confirmă prezența sa (2014/63/UE)

ACORDURI INTERNATIONALE:

Decizia Comisiei 2008/86/EC din 15 ianuarie 2008 privind modificarea apendicelor anexei 4 (OJ L 27, 31.01.2008)- Decizia nr.1/2008 a comitetului mixt pentru agricultura constituit prin acordul dintre comunitatea europeana si confederatia elvetiana privind comertul cu produse agricole

LISTA DEROGARILOR DE LA DIRECTIVA CONSILIULUI 2000/29/EC DIN 8 MAI 2000, PRIVIND MASURILE DE PROTECTIE IMPOTRIVA INTRODUCERII SI RASPANDIRII IN COMUNITATE A ORGANISMELOR DAUNATOARE PLANTELOR SI PRODUSELOR VEGETALE

DEROGARI PENTRU LEMN:

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/412 A COMISIEI din 17 martie 2016 de autorizare a statelor membre să prevadă o derogare temporară de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE în ceea ce privește lemnul de frasin originar din sau prelucrat în Canada

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 16 decembrie 2014 de stabilire a unor derogări de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului în ceea ce privește lemnul și scoarța de frasin (Fraxinus L.) originare din Canada și din Statele Unite ale Americii

Decizia Comisiei 93/359/EEC din 28 Mai 1993 care autorizeaza Statele Membre sa furnizeze derogari de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 77/93/EEC in ceea ce priveste lemnul Thuja L., originar din SUA (OJ L 148, 19.6.1993)

Decizia Comisiei 93/360/EEC din 28 Mai 1993 care autorizeaza Statele Membre sa furnizeze anumite derogari de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 77/93/EEC in ceea ce priveste lemnul de Thuja L., originar din Canada (OJ L 148, 19.6.1993)

Decizia Comisiei 93/365/EEC din 2 iunie 1993 care autorizeaza Statele Membre sa furnizeze derogari de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 77/93/EEC in ceea ce priveste lemnul de conifere tratat termic originar din Canada, si care stalibeste detaliile sistemului indicator ce trebuie aplicat pentru lemnul tratat termic (OJ L 151, 23.6.1993)

Decizia Comisiei 93/422/EEC din 22 iunie 1993 care autorizeaza Statele Membre sa furnizeze derogari de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 77/93/EEC in ceea ce priveste lemnul de conifere uscat (kiln dried coniferous wood), originar din Canada, si care stabileste detaliile sistemului indicator ce trebuie aplicat pentru lemnul uscat (kiln dried wood) (OJ L 195, 4.8.1993)

Decizia Comisiei 93/423/EEC din 22 iunie 1993 care autorizeaza Statele Membre sa furnizeze derogari de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 77/93/EEC in ceea ce priveste lemnul de conifere usact (kiln dried coniferous wood), originar din SUA, si care stabileste detaliile sistemului indicator ce trebuie aplicat pentru lemnul uscat (the kiln dried wood) (OJ L 195, 4.8.1993)

Decizia Comisiei 2005/359/EC din 29 aprilie 2005 care furnizeaza derogari de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 2000/29/EC in ceea ce priveste bustenii de stejar cu scoarta atasata (Quercus L.), originari din SUA (OJ L 114, 4.5.2005) modificata prin Decizia Comisiei 2006/750/EC

DEROGARI PENTRU BONSAI:

Decizia Comisiei 2002/499/EC din 26 iunie 2002 care autorizeaza derogari de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 2000/29/EC in ceea ce priveste plantele reduse natural sau artificial de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. si Pinus L., originare din Republica Coreea (OJ L 168, 27.6.2002), modificata de Decizia Comisiei 2005/775/EC si Decizia Comisiei 2007/432/EC

Decizia Comisiei 2002/887/EC care autorizeaza derogari de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 2000/29/EC in ceea ce priveste plantele reduse natural sau artificial de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. si Pinus L., originare din Japonia, modificata de Decizia Comisiei 2004/826/EC, Decizia Comisiei 2006/915/EC si decizia Comisiei 2008/826/EC.

DEROGARI PENTRU CAPSUNI:

Decizia Comisiei 2003/248/EC din 9 aprilie 2003 care autorizeaza Statele Membre sa furnizeze derogari temporare pentru anumite prevederi de la Directiva Consiliului 2000/29/EC in ceea ce priveste plantele de Fragaria L., destinate plantarii altele decat semintele, originare din Argentina (OJ L 93, 10.4.2003), modificata de Decizia Comisiei 2007/212/EC

DECIZIA COMISIEI din 2 februarie 2011 de modificare a Deciziei 2003/248/CE în ceea ce privește prelungirea duratei derogărilor temporare de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului pentru plantele de căpșuni (Fragaria L.) destinate plantării, cu excepția semințelor, originare din Argentina [notificată cu numărul C(2011) 447] (2011/74/UE)

Decizia Comisiei 2003/249/EC din 9 aprilie 2003 care autorizeaza statele membre sa furnizeze derogari temporare de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 2000/29/EC in ceea ce priveste plantele de Fragaria L., destinate plantarii, altele decat semintele originare din Chile (OJ L 93, 10.4.200), modificata prin Decizia Comisiei 2007/221/EC

DECIZIA COMISIEI din 2 februarie 2011 de modificare a Deciziei 2003/249/CE în ceea ce privește prelungirea duratei derogărilor temporare de la anumite dispoziții ale Directivei 2000/29/CE a Consiliului pentru plantele de căpșuni (Fragaria L.) destinate plantării, cu excepția semințelor, originare din Chile [notificată cu numărul C(2011) 477] (2011/75/UE)

DEROGARI PENTRU SCOPURI STINTIFICE:

Directiva Comisiei 2008/61/EC din 17 iunie 2008 care stabileste conditiile in care anumite organisme daunatoare, plante, produse vegetale si alte obiecte prevazute in anexele I-V ale Directivei Consiliului 2000/29/EC pot fi introduse sau puse in circulatie in Comunitate sau anumite zone protejate pentru scopuri stintifice si pentru lucarari de selectie varietala (OJ L 158, 18.6.2008)

DEROGARI PENTRU SOL:

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI din 17 februarie 2012 de modificare a Deciziei 2005/51/CE cu privire la perioada în care pământul contaminat cu pesticide sau cu poluanți organici persistenți poate fi introdus în Uniune în scopul decontaminării [notificată cu numărul C(2012) 869](2012/102/UE)

Decizia Comisiei 2005/51/EC din 21 ianuarie 2005 care autorizeaza Statele Membre sa furnizeze derogari de la anumite prevederi ale Directivei Consiliului 2000/29/EC in ceea ce priveste importul de sol contaminat de pesticide sau poluanti organici, (OJ L 21, 25.1.2005), modificata prin Decizia Comisiei 2007/156/EC si Decizia Comisiei 2009/162/EC