Omologarea produselor de protectia plantelor

A. Acte normative publicate in Monitorul Oficial al Romaniei

HOTĂRÂRE nr. 360 din 12 iunie 2013 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României (pdf)

ORDIN nr. 60 din 7 martie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor şi aprobarea Procedurilor privind omologarea, comerţul paralel şi de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protecţie a plantelor omologat pe teritoriul României (pdf)

Ordin nr. 131 din 1 iunie 2011 privind actualizarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

Ordin nr. 79 din 12 aprilie 2011 privind actualizarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

Ordin nr. 256 din 16 noiembrie 2010 privind actualizarea Listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

Ordin nr. 203 din 15 septembrie 2010 privind actualizarea listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

Ordin nr. 144 din 16 iunie 2010 privind actualizarea listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

Ordin nr. 22 din 28 ianuarie 2010 privind actualizarea listei cu substanţele active autorizate pentru utilizare în produse de protecţie a plantelor pe teritoriul României

Hotărâre nr. 1606 din 16 decembrie 2009 pentru completarea art. 39 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României

Hotararea Guvernului nr. 1559 din 23 septembrie 2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 955/19.10.2004;

Hotararea Guvernului nr. 894 din 4 august 2005 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 763/22.08.2005;

Hotararea Guvernului nr. 628 din 18 mai 2006 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 452/25.05.2006;

Ordin comun MAPDR, MS si MMGA nr. 116/153/358/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 436/24.05.2005;

Ordin comun MAPDR, MS si MMGA nr. 421/809/687/2005 pentru aprobarea cerintelor pe care trebuie sa le indeplineasca dosarele substantelor active si ale produselor formulate, necesare evaluarii in vederea omologarii, frazelor de risc si frazelor pentru masurile de siguranta specifice produselor de protectie a plantelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 771/24.08.2005;

Ordin comun MAPDR, MS si MMGA nr. 1017/1144/1171/2005 pentru aprobarea Principiilor uniforme de evaluare si omologare a produselor de protectie a plantelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 1120/12.12.2005;

Ordin comun MAPDR nr. 804/2006, MSP nr. 139/2007 si MMGA nr. 451/2007 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1017/1.144/1.171/2005 pentru aprobarea Principiilor uniforme de evaluare si omologare a produselor de protectie a plantelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 268/20.04.2007;

Hotararea Guvernului nr. 437 din 12 mai 2005 privind aprobarea Listei cu substante active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 446/26.05.2005;

Hotararea Guvernului nr. 838 din 28 iunie 2006 pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substante active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 592/10.07.2006;

Hotararea Guvernului nr. 539 din 6 iunie 2007 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 428/27.06.2007;

Hotararea Guvernului nr. 974 din 22 august 2007 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 605/3.09.2007;

Hotararea Guvernului nr. 217 din 5 martie 2008 pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 212/19.03.2008;

Hotararea Guvernului nr. 888 din 20 august 2008 pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 619/25.08.2008;

Hotararea Guvernului nr. 230 din 4 martie 2009 pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 189/26.03.2009;

Hotararea Guvernului nr. 403 din 1 aprilie 2009 pentru completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 251/15.04.2009;

Hotararea Guvernului nr. 890 din 5 august 2009 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 437/2005 privind aprobarea Listei cu substantele active autorizate pentru utilizare in produse de protectie a plantelor pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 557/11.08.2009;

Ordin comun MAPDR, MS si MMGA nr. 134/197/412/2006 privind aprobarea Procedurii nationale de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor care contin substante active notificate si pentru care nu s-a luat inca o decizie de includere in lista cu substante active autorizate in Uniunea Europeana, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 423/16.05.2006;

Ordin comun MAAP, MSF si MAPM nr. 396/707/1944/2002 privind interzicerea utilizarii pe teritoriul Romaniei a produselor de uz fitosanitar continand anumite substante active, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 829/18.11.2002;

Ordin comun MAPDR, MS si MMGA nr. 574/952/911/2005 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, ministrului sanatatii si familiei si ministrului apelor si protectiei mediului nr. 396/707/1944/2002 privind interzicerea utilizarii pe teritoriul Romaniei a produselor de uz fitosanitar continand anumite substante active, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 919/14.10.2005;

Legea nr. 37 din 1 martie 2006 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 200/3.03.2006;

Legea nr. 93 din 19 aprilie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 37/2006 privind reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si carantina fitosanitara publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 175 din 19.04.2007;

B. Acte normative comunitare cu aplicabilitate directa

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 781/2013 AL COMISIEI din 14 august 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare a substanței active fipronil și de interzicere a utilizării și a vânzării semințelor tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin această substanță activă

- PROTOCOL DIN 07.03.2013

PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA/OMOLOGAREA PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR, CONFORM REGULAMENTULUI (CE) nr. 1107/2009


PROCEDURA PRIVIND RECUNOAŞTEREA RECIPROCĂ A AUTORIZAŢIILOR PRODUSELOR DE PROTECŢIE A PLANTELOR ÎN ROMÂNIA

- CERERE PRIVIND RECUNOAŞTEREA RECIPROCĂ A AUTORIZAŢIILOR PRODUSELOR DE PROTECŢIE A PLANTELOR


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 485/2013 AL COMISIEI din 24 mai 2013 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de autorizare a substanțelor active clotianidin, tiametoxam și imidacloprid și de interzicere a utilizării și a vânzării semințelor tratate cu produse de protecție a plantelor care conțin aceste substanțe active

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1107/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piată a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului

Regulamentul (CE) nr. 1313/2007 al Comisiei din 8 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2076/2002 referitor la prelungirea perioadei mentionate la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului în privinta substantei active metalaxil si a Regulamentului (CE) nr. 2024/2006 in privinta abrogarii derogarii referitoare la metalaxil, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 291/11 din 9.11.2007;

Regulamentul (CE) nr. 737/2007 al Comisiei din 27 iunie 2007 de prevedere a procedurii de reinnoire a inscrierii unui prim grup de substante active in anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si de stabilire a listei substantelor in cauza, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 169/10 din 29.06.2007;

Regulamentul (CE) nr. 647/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2229/2004 de stabilire a normelor suplimentare de aplicare a etapei a patra a programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L151/26 din 13.06.2007;

Regulamentul (CE) nr. 33/2008 al Comisiei din 17 ianuarie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în privinţa unei proceduri ordinare şi a unei proceduri accelerate de evaluare a substanţelor active prevăzute în programul de lucru menţionat la articolul 8 alineatul (2) din directiva respectivă, dar care nu au fost incluse în anexa I la aceasta, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 15/5 din 18.01.2008;

Regulamentul (CE) nr. 2024/2006 al Comisiei din 22 decembrie 2006 privind stabilirea masurilor tranzitorii de derogare de la Regulamentul Comisiei nr. 2076/2002 si de la deciziile 98/270/CE, 2002/928/CE, 2003/308/CE, 2004/129/CE, 2004/141/CE, 2004/247/CE, 2004/248/CE, 2005/303/CE si 2005/864/CE privind continuarea utilizarii produselor de protectie a plantelor continand anumite substante active neincluse in anexa I la Directiva 91/414/CEE ca urmare a aderarii Romaniei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L384/79 din 29.12.2006;

Regulamentul (CE) nr. 1095/2007 al Comisiei din 20 septembrie 2007 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1490/2002 de stabilire a normelor suplimentare de aplicare a etapei a treia a programului de lucru mentionat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 2229/2004 de stabilire a normelor suplimentare de punere in aplicare a etapei a patra a programului de lucru mentionat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L246/ 19 din 21.09.2007;

DECIZIA COMISIEI 887/2009/CE din 30 noiembrie 2009 privind neincluderea bifentrinului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin această substantă

DECIZIA COMISIEI 874/2009/CE din 30 noiembrie 2009 de rectificare a Directivei 2003/23/CE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substantelor active imazamox, oxasulforon, etoxisulforon, formasulforon, oxadiargil si ciazofamid

DECIZIA COMISIEI 715/2009/CE din 23 septembrie 2009 privind neincluderea substantei clortal-dimetil în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin această substantă

DECIZIA COMISIEI 658/2009/CE din 2 septembrie 2009 de rectificare a Directivei 2002/48/CE de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului privind înscrierea substantelor active iprovalicarb, prosulfuron si sulfosulfuron

Decizia Comisiei 2007/355/CE privind neincluderea carbarilului in anexa I la Directiva 91/414/CEE a consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin această substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L133/40 din 25.05.2007;

Decizia Comisiei2007/356/CE privind neincluderea triclorfonului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizaţiilor pentru produsele fitosanitare care conţin această substanţă, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L133/42 din 25.05.2007;

Decizia Comisiei 2007/366/CE privind neincluderea tiodicarbului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizatiilor pentru produsele fitosanitare care conţin această substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L139/28 din 31.05.2007;

Decizia Comisiei 2007/379/CE privind neincluderea fenitrothionului in anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizatiilor pentru produsele fitosanitare care conţin această substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L141/76 din 2.06.2007;

Decizia Comisiei 2007/387/CE privind neincluderea dichlorvosului in anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului şi retragerea autorizatiilor pentru produsele fitosanitare care conţin această substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L145/16 din 7.06.2007;

Decizia Comisiei 2007/389/CE privind neincluderea malathionului in anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele fitosanitare care conţin această substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L146/19 din 8.06.2007;

Decizia Comisiei 2007/392/CE privind neincluderea oxidemeton-metilului in anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele fitosanitare care conţin această substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L148/7 din 9.06.2007;

Decizia Comisiei 2007/393/CE privind neincluderea diazinonului in anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele fitosanitare care conţin această substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L148/9 din 9.06.2007;

Decizia Comisiei 2007/415/CE privind neincluderea carbosulfanului in anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele fitosanitare care conţin această substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L156/28 din 16.06.2007;

Decizia Comisiei 2007/416/CE privind neincluderea carbofuranului in anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele fitosanitare care conţin această substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L156/30 din 16.06.2007;

Decizia Comisiei 2007/417/CE de neincludere a diuronului in anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele fitosanitare care conţin această substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L156/32 din 16.06.2007;

Decizia Comisiei 2007/428/CE privind neincluderea cadusafosului in anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele fitosanitare care conţin această substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L160/26 din 21.06.2007;

Decizia Comisiei 2007/437/CE de neincludere a haloxifopului-R in anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele fitosanitare care conţin această substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L163/22 din 23.06.2007;

Decizia Comisiei 2007/442/CE de neincludere a unor substante active in anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si de retragere a autorizatiilor pentru produsele fitosanitare care conţin aceaste substante, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L166/16 din 28.06.2007;

Decizia Comisiei 2007/615/CE privind neincluderea benfuracarbului in anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele fitosanitare care conţin această substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L246/47 din 21.09.2007;

Decizia Comisiei 2007/619/CE privind neincluderea 1,3-diclorpropenei in anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele fitosanitare care conţin această substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L249/11 din 25.09.2007;

Decizia Comisiei 2007/628/CE privind neincluderea metomilului in anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele fitosanitare care conţin această substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L255/40 din 29.09.2007;

Decizia Comisiei 2007/629/CE privind neincluderea trifluralinului in anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele fitosanitare care conţin această substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L255/42 din 29.09.2007;

Decizia Comisiei 2008/278/CE de modificare a Deciziei 2006/589/CE privind aviglicina HCl, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L87/15 din 29.03.2008;

Decizia Comisiei 2008/296/CE de neincludere a substanţelor azociclotin, cihexatin si tidiazuron în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si de retragere a autorizaţiei pentru produsele de protecţie a plantelor care contin aceste substanţe active, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L101/9 din 11.04.2008;

Decizia Comisiei 2008/296/CE de neincludere a substanţelor azociclotin, cihexatin si tidiazuron în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si de retragere a autorizatiei pentru produsele de protecţie a plantelor care contin aceste substanţe active, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L101/9 din 11.04.2008;

Decizia Comisiei 2008/317/CE privind neincluderea rotenonei, a extractului de Equisetum si a clorhidratului de chinină în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceste substante, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L108/30 din 18.04.2008;

Decizia Comisiei 2008/742/CE privind neincluderea propaclorului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceste substante, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L251/39 din 19.09.2008;

Decizia Comisiei 2008/743/CE privind neincluderea substantei diniconazol-M în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin substanta respectivă, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L251/41 din 19.09.2008;

Decizia Comisiei 2008/744/CE privind neincluderea dicloranului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin substanta respectivă, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L251/43 din 19.09.2008;

Decizia Comisiei 2008/745/CE privind neincluderea cianamidei în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin substanta respectivă, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L251/45 din 19.09.2008;

Decizia Comisiei 2008/748/CE privind neincluderea triflumizolului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin substanta respectivă, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L252/37 din 20.09.2008;

Decizia Comisiei 2008/753/CE privind neincluderea bromurii de metil în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin substanta respectivă, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L258/68 din 26.09.2008;

Decizia Comisiei 2008/754/CE privind neincluderea diclobenilului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceasta substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L258/70 din 26.09.2008;

Decizia Comisiei 2008/764/CE privind neincluderea dicofolului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceasta substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L262/40 din 1.10.2008;

Decizia Comisiei 2008/768/CE privind neincluderea Beauveriabrongniartii si a permanganatului de potasiu dicofolului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceasta substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L263/12 din 2.10.2008;

Decizia Comisiei 2008/769/CE privind neincluderea propanilului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceasta substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L263/14 din 2.10.2008;

Decizia Comisiei 2008/770/CE privind neincluderea triciclazolului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceasta substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L263/16 din 2.10.2008;

Decizia Comisiei 2008/771/CE privind neincluderea buprofezinului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceasta substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L263/18 din 2.10.2008;

Decizia Comisiei 2008/832/CE privind neincluderea bromuconazolului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceasta substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L295/53 din 4.11.2008;

Decizia Comisiei 2008/865/CE privind neincluderea cloratului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceasta substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L307/7 din 18.11.2008;

Decizia Comisiei 2008/902/CE privind neincluderea napropamidului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceasta substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L326/35 din 4.12.2008;

Decizia Comisiei 2008/934/CE privind neincluderea anumitor substante active în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului, precum si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceste substante, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 333/11 din 11.12.2008;

Decizia Comisiei 2008/937/CE privind neincluderea acidului sulfuric în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceasta substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L334/88 din 12.12.2008;

Decizia Comisiei 2008/941/CE privind neincluderea anumitor substante active în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului, precum si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceste substante, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 335/91 din 13.12.2008;

Decizia Comisiei 2008/943/CE privind neincluderea uleiului Dippel în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceasta substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L335/97 din 13.12.2008;

Decizia Comisiei 2008/967/CE privind neincluderea monoxidului de carbon în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceasta substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L344/121 din 20.12.2008;

Decizia Comisiei 2008/986/CE privind neincluderea antrachinonei în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceasta substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/48 din 31.12.2008;

Decizia Comisiei 2009/9/CE privind neincluderea nicotinei în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceasta substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L5/7 din 9.1.2009;

Decizia Comisiei 2009/562/CE privind neincluderea metamului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceasta substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L196/22 din 28.7.2009;

Decizia Comisiei 2009/616/CE privind neincluderea uleiului de petrol CAS 92062-35-6 în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceasta substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L213/26 din 18.8.2009;

Decizia Comisiei 2009/617/CE privind neincluderea uleiului de parafina CAS 64742-54-7 în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului si retragerea autorizatiilor pentru produsele de protectie a plantelor care contin aceasta substanta, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L213/28 din 18.8.2009